مناقصه عملیات توسعه، آماده سازی، استخراج، بارگیری و حمل ۷۵۰هزار تن باطله در مجتمع صنعتی سیمان تهران

شرکت سیمان تهران در نظر دارد نسبت مناقصه عملیات توسعه، آماده سازی، استخراج، بارگیری و حمل ۷۵۰هزار تن باطله در مجتمع صنعتی سیمان تهران را برگزار نماید.

مناقصه خرید ۱۰۵۰۰۰ تن سنگ گچ خورد نشده (کلوخه) جهت تحویل به واحد هفتم سیمان تهران

شرکت سیمان تهران در نظر دارد نسبت به مناقصه خرید ۱۰۵۰۰۰ تن سنگ گچ خورد نشده (کلوخه) جهت تحویل به مجتمع صنعتی و واحد هفتم را از طریق برگزاری مناقصه واگذار نماید.

مزایده اقلام ضایعاتی و مازاد بر نیاز، راکد و مستعمل شرکت سیمان ایلام

شرکت سیمان ایلام (سهامی عام) در نظر دارد اقلام ضایعاتی و مازاد بر نیاز، راکد و مستعمل خود را از طریق مزایده به فروش برساند.

مناقصه حمل ده هزار تن کلینکر طی مدت بیست روز به مقصد بندر خرمشهر

شرکت سیمان ایلام در نظر دارد نسبت به حمل مقدار ۱۰ ده هزار تن کلینکر طی مدت ۲۰ بیست روز از مجتمع صنعتی به مقصد بندر خرمشهر را از طریق برگزاری مناقصه واگذار نماید.

مناقصه اجاره یک دستگاه لودر باب کت جهت واحد هفتم مجتمع صنعتی سیمان تهران

شرکت سیمان تهران در نظر دارد اجاره یک دستگاه لودر باب کت حداقل پنج تن با اپراتور جهت واحد هفتم مجتمع صنعتی را از طریق برگزاری مناقصه واگذار نماید.

مناقصه تأمین تعداد ۳۴ نفر نگهبان شرکت سیمان تهران

شرکت سیمان تهران در نظر دارد تأمین تعداد ۳۴ نفر نگهبان جهت دفترمرکزی ، مجتمع ، واحد هفتم و معادن مربوطه خود را از طریق برگزاری مناقصه واگذار نماید.

مزایده ۳۵ درصد سهام شرکت پریفاب متعلق به شرکت سیمان تهران

شرکت پریفاب متعلق به شرکت سیمان تهران در نظر دارد ۳۵ درصد سهام شرکت خود را از طریق مزایده واگذار نمایند.

آگهی مناقصه تامین ۳۲۲ نفر نیروی انسانی موقت مجتمع صنعتی سیمان ایلام

شرکت سیمان ایلام در نظر دارد برای شناسایی و انتخاب پیمانکار جهت تامین ۳۲۲ نفر نیروی انسانی موقت طی مناقصه اقدام نمایند.

آگهی مناقصه شرکت سیمان نهاوند در خصوص بارگیری محصولات و تامین نیروی انسانی

شرکت سیمان نهاوند در نظر دارد برای شناسایی و انتخاب پیمانکار جهت تامین نیروی انسانی ستادی و فنی-تولیدی و انجام کلیه عملیات بارگیری انواع کیسه های سیمان بر روی کامیون و کفی را در مجتمع صنعتی سیمان نهاوند برای مدت یک سال طی مناقصه اقدام نمایند.

آگهی مناقصه عملیات کیسه زنی، بارگیری انواع کیسه های سیمان بر روی کامیون و کفی

شرکت سیمان ایلام در نظر دارد برای شناسایی و انتخاب پیمانکار جهت انجام کلیه عملیات کیسه زنی، بارگیری انواع کیسه های سیمان بر روی کامیون و کفی را در مجتمع صنعتی سیمان ایلام برای مدت یک سال طی مناقصه اقدام نمایند.