آگهی مناقصه سیمان تهران در خصوص اجاره خودروهای مورد نیاز در مجتمع و دفتر مرکزی

شرکت سیمان تهران در نظر دارد آگهی مناقصه در خصوص مناقصه سیمان تهران در خصوص اجاره خودروهای مورد نیاز در مجتمع و دفتر مرکزی را برگزار نماید.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت http://www.tehrancement.co.ir مراجعه فرمایید.

آگهی مناقصه سیمان تهران در خصوص اجرای عملیات نظافت روزانه ساختمانها، محوطه و کلیه امور خدمات عمومی دفترمرکزی

شرکت سیمان تهران در نظر دارد آگهی مناقصه در خصوص اجرای عملیات نظافت روزانه ساختمانها، محوطه و کلیه امور خدمات عمومی دفتر مرکزی را برگزار نماید.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت http://www.tehrancement.co.ir مراجعه فرمایید.

آگهی مناقصه سیمان تهران در خصوص انجام پروژه ارتقاء سپراتورهای آسیاب سیمان

شرکت سیمان تهران در نظر دارد آگهی مناقصه در خصوص انجام پروژه ارتقاء سپراتورهای آسیاب سیمان را برگزار نماید. (پاکت گشایی روز شنبه ۲۸/۱۱/۹۶)
جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت http://www.tehrancement.co.ir مراجعه فرمایید.

مناقصه خرید ۶۰هزار کیلو برنج هاشمی سیمان تهران

شرکت سیمان تهران در نظر دارد مناقصه خرید ۶۰هزار کیلو برنج هاشمی در بسته‌بندی ۲۵کیلویی را برگزار نماید.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت http://www.tehrancement.co.ir مراجعه فرمایید.

مناقصه نظافت روزانه ساختمانها و کلیه امور خدمات عمومی دفتر مرکزی سیمان تهران

شرکت سیمان تهران در نظر دارد مناقصه نظافت روزانه ساختمانها و کلیه امور خدمات عمومی دفتر مرکزی را برگزار نماید.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت http://www.tehrancement.co.ir مراجعه فرمایید.

مناقصه عملیات توسعه، استخراج و بارگیری یک میلیون تن باطله سیمان تهران

شرکت سیمان تهران در نظر دارد مناقصه عملیات توسعه، استخراج و بارگیری یک میلیون تن باطله را برگزار نماید.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت http://www.tehrancement.co.ir مراجعه فرمایید.

مناقصه ۱۹۰۰ جفت کفش ایمنی پنجه فلزی سیمان تهران

شرکت سیمان تهران در نظر دارد مناقصه خرید ۱۹۰۰ جفت کفش ایمنی پنجه فلزی را برگزار نماید.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت http://www.tehrancement.co.ir مراجعه فرمایید.

مناقصه تعمیر و نگهداری ۹۴ دستگاه غبارگیری سیمان تهران

شرکت سیمان تهران در نظر دارد مناقصه تعمیر و نگهداری ۹۴ دستگاه غبارگیری را جهت مناقصه برگزار نماید.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت http://www.tehrancement.co.ir مراجعه فرمایید.

مناقصه شارژ و نگهداری ۱۱۸۰ کپسول اطفاء حریق سیمان تهران

شرکت سیمان تهران در نظر دارد شارژ و نگهداری ۱۱۸۰ کپسول اطفاء حریق را جهت مناقصه برگزار نماید.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت http://www.tehrancement.co.ir مراجعه فرمایید.

مناقصه تهیه ۵۸/۰۰۰ کیلو برنج سیمان تهران

شرکت سیمان تهران در نظر دارد مقدار ۵۸/۰۰۰ کیلو برنج هاشمی مرغوب را در بسته‌بندی ۲۵ کیلویی از طریق مناقصه تامین نماید.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت http://www.tehrancement.co.ir مراجعه فرمایید.