مناقصه ۱۹۰۰ جفت کفش ایمنی پنجه فلزی سیمان تهران

شرکت سیمان تهران در نظر دارد مناقصه خرید ۱۹۰۰ جفت کفش ایمنی پنجه فلزی را برگزار نماید.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت http://www.tehrancement.co.ir مراجعه فرمایید.

مناقصه تعمیر و نگهداری ۹۴ دستگاه غبارگیری سیمان تهران

شرکت سیمان تهران در نظر دارد مناقصه تعمیر و نگهداری ۹۴ دستگاه غبارگیری را جهت مناقصه برگزار نماید.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت http://www.tehrancement.co.ir مراجعه فرمایید.

مناقصه شارژ و نگهداری ۱۱۸۰ کپسول اطفاء حریق سیمان تهران

شرکت سیمان تهران در نظر دارد شارژ و نگهداری ۱۱۸۰ کپسول اطفاء حریق را جهت مناقصه برگزار نماید.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت http://www.tehrancement.co.ir مراجعه فرمایید.

مناقصه تهیه ۵۸/۰۰۰ کیلو برنج سیمان تهران

شرکت سیمان تهران در نظر دارد مقدار ۵۸/۰۰۰ کیلو برنج هاشمی مرغوب را در بسته‌بندی ۲۵ کیلویی از طریق مناقصه تامین نماید.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت http://www.tehrancement.co.ir مراجعه فرمایید.

مناقصه حمل محصولات صادراتی (کلینکر)

شرکت سیمان ایلام در نظر دارد حمل مقادیر متنوعی از محصولات صادراتی (کلینکر) خود را به مقاصد مورد نظر به شرح ذیل از طریق پیمانکار (پیمانکاران) واجد شرایطبه مناسب‌ترین قیمت و از طریق برگزاری مناقصه حمل نماید.