خبر

با توجه به امکان معاملات سهام حق تقدم شرکت سیمان ایلام از تاریخ ۱۶ / ۱۱ / ۹۸ لغایت ۳۱ / ۰۱ / ۹۹ . . .

خبر

با توجه به امکان معاملات سهام حق تقدم شرکت سیمان ایلام از تاریخ ۱۶ / ۱۱ / ۹۸ لغایت ۱۶ / ۰۱ / ۹۹ . . .

مناقصه عملیات خرید ، سرویس دهی ، تحویل و توزیع غذای مصرفی پرسنل مجتمع صنعتی سیمان ایلام

مناقصه بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات مکانیک و تجهیزات برقی ، راهبری و کنترل تأسیسات و نظافت صنعتی و محوطه خط تولید واحد ۴ سیمان تهران

مناقصه تأمین تعداد ۶۶ نفر نیروی انسانی جهت مجتمع و بارگیرخانه های سیمان تهران

مزایده عمومی اقلام ضایعاتی راکد ، مستعمل و اقلام مازاد بر نیاز مجتمع صنعتی سیمان تهران

مناقصه کلیه عملیات معدنکاری مجتمع سیمان تهران

مزایده عمومی اقلام ضایعاتی راکد ، مستعمل و اقلام مازاد بر نیاز مجتمع صنعتی سیمان ایلام

مناقصه عمومی سنگ گچ خرد نشده سیمان تهران

مناقصه عمومی مدیریت تعداد ۳۱۶ نفر نیروی انسانی مجتمع صنعتی سیمان ایلام