مناقصه عمومی مدیریت تعداد ۳۱۶ نفر نیروی انسانی مجتمع صنعتی سیمان ایلام

مناقصه عمومی کلیه عملیات معدنکاری مجتمع سیمان تهران

مناقصه عمومی عملیات کیسه زنی،بارزدن کیسه های سیمان برروی کامیون، نظافت، نگهداری، تعمیرات و سرویسکاری روزمره برقی و مکانیکی خطوط بارگیرخانه مجتمع صنعتی سیمان ایلام

مناقصه عمومی تأمین نیروی انسانی و ملزومات مورد نیاز جهت عملیات پشتیبانی تولید در واحد هفتم و مجتمع سیمان تهران

مناقصه عمومی عملیات «نظافت محوطه های غیر تولیدی» و «خدمات» مجتمع صنعتی سیمان تهران

مناقصه عمومی عملیات نگهداری فضای سبز واحد هفتم و مجتمع صنعتی سیمان تهران

مزایده عمومی مقدار ۲۰۰ هزار تن کلینکر تیپ ۲ جهت صادرات از بندر امام خمینی

شرکت سیمان ایلام در نظر دارد پیمانهای زیر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

مزایده عمومی مرحله دوم
شرکت سیمان ایلام (سهامی عام) در نظر دارد اقلام ضایعاتی و مازاد بر نیاز، راکد و مستعمل خود را از طریق مزایده به فروش برساند.