سیمان تولیدی شرکت سیمان ایلام، آزمایشات موسسه نوآوری و تحقیقات “Tecnalia-AW” در کشور اسپانیا را با موفقیت پشت سر گذاشت.
به گزارشروابط عمومی شرکت سیمان ایلام، نتایج آزمایشات صورت گرفته بر روی مشخصات شیمیایی و فیزیکی سیمان ارسالی به موسسه Aw اسپانیا ( صادر کننده گواهینامه CE اروپا) نشان از مقاومت بالا و کیفیت مناسب محصولات تولیدی این شرکت  و نتیجه عملکرد پرسنل واحد کنترل کیفیت، بهره برداری، تولید و سایر واحدهای کارخانه سیمان ایلام می باشد.
لازم به ذکر است که این آزمایشات در یک بازه زمانی سه ماهه در اواخر سال ۹۵ صورت پذیرفته که در نتایج بدست آمده مقاومت ۲۸ روزه سیمان تولیدی این شرکت، معادل ۶۰۲ کیلوگرم بر سانتی متر مربع اندازه گیری شده است.

روابط عمومی شرکت سیمان ایلام