مزایده اقلام ضایعاتی و مازاد بر نیاز، راکد و مستعمل شرکت سیمان ایلام

شرکت سیمان ایلام (سهامی عام) در نظر دارد اقلام ضایعاتی و مازاد بر نیاز، راکد و مستعمل خود را از طریق مزایده به فروش برساند.

مزایده فروش صد تن قراضه آلیاژی منگنزی مجتمع صنعتی سیمان تهران

شرکت سیمان تهران در نظر دارد مزایده فروش صد تن قراضه آلیاژی منگنزی مجتمع صنعتی را برگزار نماید.

مزایده فروش اقلام مازاد برنیاز، فرسوده و پسماندهای کشاورزی مجتمع صنعتی سیمان تهران

شرکت سیمان تهران در نظر دارد مزایده فروش اقلام مازاد برنیاز، فرسوده و پسماندهای کشاورزی مجتمع صنعتی سیمان تهران را برگزار نماید.

مزایده اقلام ضایعاتی و مازاد بر نیاز، راکد و مستعمل شرکت سیمان ایلام

شرکت سیمان ایلام (سهامی عام) در نظر دارد اقلام ضایعاتی و مازاد بر نیاز، راکد و مستعمل خود را از طریق مزایده به فروش برساند.

مزایده ۳۵ درصد سهام شرکت پریفاب متعلق به شرکت سیمان تهران

شرکت پریفاب متعلق به شرکت سیمان تهران در نظر دارد ۳۵ درصد سهام شرکت خود را از طریق مزایده واگذار نمایند.

اجاره یک باب بوفه سیمان تهران در غنی آباد شهر ری

شرکت سیمان تهران در نظر دارد مزایده اجاره یک باب بوفه سیمان تهران در غنی آباد شهر ری را برگزار نماید.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت http://www.tehrancement.co.ir مراجعه فرمایید.