مناقصه خرید صد و پنج هزار تن سنگ بوکسیت سیمان تهران

شرکت سیمان تهران در نظر دارد خرید صد و پنج هزار تن سنگ بوکسیت با آنالیز شیمیایی مورد نیاز مجتمع صنعتی را برگزار نماید.

مناقصه عملیات توسعه، آماده سازی، استخراج، بارگیری و حمل ۷۵۰هزار تن باطله در مجتمع صنعتی سیمان تهران

شرکت سیمان تهران در نظر دارد نسبت مناقصه عملیات توسعه، آماده سازی، استخراج، بارگیری و حمل ۷۵۰هزار تن باطله در مجتمع صنعتی سیمان تهران را برگزار نماید.

مناقصه خرید ۱۰۵۰۰۰ تن سنگ گچ خورد نشده (کلوخه) جهت تحویل به واحد هفتم سیمان تهران

شرکت سیمان تهران در نظر دارد نسبت به مناقصه خرید ۱۰۵۰۰۰ تن سنگ گچ خورد نشده (کلوخه) جهت تحویل به مجتمع صنعتی و واحد هفتم را از طریق برگزاری مناقصه واگذار نماید.

مناقصه حمل ده هزار تن کلینکر طی مدت بیست روز به مقصد بندر خرمشهر

شرکت سیمان ایلام در نظر دارد نسبت به حمل مقدار ۱۰ ده هزار تن کلینکر طی مدت ۲۰ بیست روز از مجتمع صنعتی به مقصد بندر خرمشهر را از طریق برگزاری مناقصه واگذار نماید.

مناقصه اجاره یک دستگاه لودر باب کت جهت واحد هفتم مجتمع صنعتی سیمان تهران

شرکت سیمان تهران در نظر دارد اجاره یک دستگاه لودر باب کت حداقل پنج تن با اپراتور جهت واحد هفتم مجتمع صنعتی را از طریق برگزاری مناقصه واگذار نماید.

مناقصه تأمین تعداد ۳۴ نفر نگهبان شرکت سیمان تهران

شرکت سیمان تهران در نظر دارد تأمین تعداد ۳۴ نفر نگهبان جهت دفترمرکزی ، مجتمع ، واحد هفتم و معادن مربوطه خود را از طریق برگزاری مناقصه واگذار نماید.

آگهی مناقصه تامین ۳۲۲ نفر نیروی انسانی موقت مجتمع صنعتی سیمان ایلام

شرکت سیمان ایلام در نظر دارد برای شناسایی و انتخاب پیمانکار جهت تامین ۳۲۲ نفر نیروی انسانی موقت طی مناقصه اقدام نمایند.

آگهی مناقصه شرکت سیمان نهاوند در خصوص بارگیری محصولات و تامین نیروی انسانی

شرکت سیمان نهاوند در نظر دارد برای شناسایی و انتخاب پیمانکار جهت تامین نیروی انسانی ستادی و فنی-تولیدی و انجام کلیه عملیات بارگیری انواع کیسه های سیمان بر روی کامیون و کفی را در مجتمع صنعتی سیمان نهاوند برای مدت یک سال طی مناقصه اقدام نمایند.

آگهی مناقصه عملیات کیسه زنی، بارگیری انواع کیسه های سیمان بر روی کامیون و کفی

شرکت سیمان ایلام در نظر دارد برای شناسایی و انتخاب پیمانکار جهت انجام کلیه عملیات کیسه زنی، بارگیری انواع کیسه های سیمان بر روی کامیون و کفی را در مجتمع صنعتی سیمان ایلام برای مدت یک سال طی مناقصه اقدام نمایند.

آگهی مناقصه سیمان تهران در خصوص خرید و نصب یک دستگاه آسانسور مارک تیسن آلمان

شرکت سیمان تهران در نظر دارد آگهی مناقصه در خصوص مناقصه عملیات خرید و نصب یک دستگاه آسانسور مارک تیسن آلمان جهت پیش گرمکن واحد طرح جایگزین ۲ در مجتمع خود واقع در غنی آباد شهرری را از طریق برگزاری مناقصه به شرکت واجد شرایط واگذار نماید.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت http://www.tehrancement.co.ir مراجعه فرمایید.